Skip to content

Blog #1: In 2020 hoger Corona-belastingvoordeel op bedrijfsuitjes en evenementen

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Deze regeling is per 1 januari 2020 verruimd. De werkgever mocht altijd onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom, het loon van alle medewerkers samen. Deze vrije ruimte is per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7%. In het kader van de Corona-crisis is dit nog verder verhoogd, namelijk naar 3% voor de eerste € 400.000,00. Per werknemer scheelt dat toch al snel een behoorlijk bedrag! En hoe kunt u dat juist nu inzetten?

 

Heeft u genoeg contact met uw medewerkers?

Juist in deze Coronatijd wilt u uw medewerkers aan u binden. Velen werken thuis en het dagelijkse contact wat zo gewoon was, is voorlopig niet meer zo gewoon. De 1,5 meter-eisen hebben tot gevolg dat er minder werkplekken op kantoor beschikbaar zijn en daardoor dus meer werknemers die de komende maanden nog geheel, of het grootste deel van de week, thuis werken. Het verbale contact lossen we deels op via Zoom, Teams en Skype. Dat digitale vergaderen gaat zeker efficiënter en het scheelt reistijd, wat in veel opzichten een winstpunt is, echter het is ook minder sociaal. Maar het informele contact, die schouderklop, dat praatje bij de koffie-automaat en even checken hoe de operatie van je moeder is verlopen… Dat gebeurt toch minder nu.

 

Hoe houden we iedereen blij?

Dus wellicht bent u hierdoor op zoek naar andere mogelijkheden om de medewerkers blij, betrokken en gemotiveerd te houden. Met de verruiming van de Corona-maatregelen, gloort er weer wat licht aan de horizon om elkaar weer in het echt te ontmoeten.  Afgezien van het feit dat u wellicht in een branche zit, die het heel moeilijk heeft nu, biedt de verruiming van het budget van de werkkostenregeling mogelijkheden om wat extra’s te doen voor de medewerkers en vooral aan de onderlinge samenhang. Een maandelijkse online of offline (als de maatregelen verder verruimen) borrel met leuke DJ, een spannende citygame in de stad of een gezellige bbq te zijner tijd. Uiteraard allemaal met inachtneming van de dan geldende RIVM-maatregelen. Doen!!

 

Lees hieronder de link naar de artikelen van de vakpers die dit blog oppikten:

High Profile Events.nl:

https://www.events.nl/nieuws/2020-hoger-corona-belastingvoordeel-op-bedrijfsuitjes-en-evenementen

Eventbranche.nl:

https://www.eventbranche.nl/nieuws/werkkostenregeling-vrije-ruimte-over-eerste-400-000-verhoogd-naar-3-procent-20669.html

Back To Top