Skip to content
skills voor de klas

Escape this Classroom…

skills voor de klas

Rotterdam Business Events is voor de uitvoering betrokken bij een super gave campagne! In opdracht van communicatiebureau Sprekend verzorgen we het project Skills voor de klas. Doel is om leerlingen van de middelbare school te enthousiasmeren voor de PABO. In een escapebus ontdekken ze of ze Skills voor de klas hebben. 

Het lokaal van meester Bart

Op middelbare scholen door heel Nederland komt er een bijzondere bus langs. Scholieren denken in een normale stadsbus te stappen, maar ze komen in een heus klaslokaal terecht. En niet zomaar een klaslokaal. Dit is het lokaal van meester Bart. Hij is er zelf niet, want hij is genomineerd voor World Best Teacher. Hij is hard op zoek naar een vervanger en is nieuwsgierig wie de juiste skills bezit om hem te kunnen vervangen. 

Heb jij skills voor de klas?

In teams van zes stappen scholieren het lokaal van meester Bart binnen. Hij heeft een overdrachtsbrief geschreven en opdrachten bedacht om te testen of de scholieren skills voor de klas hebben. Alle opdrachten zijn gekoppeld aan skills die je nodig hebt als leraar. Denk o.a. aan organiseren, begrijpend lezen, rekenen, taal, spelling, maar ook sociale vaardigheden als samenwerken en luisteren komen aan bod. Het is dé uitdaging om alle opdrachten binnen 15 minuten op te lossen en zo uit het klaslokaal van meester Bart te ontsnappen. Als dat lukt kunnen de scholieren vol trots zeggen: ‘Ik heb skills voor de klas’! 

Skills voor de klas promo

Skills voor de klas is een initiatief van verschillende onderwijsbesturen i.s.m. de pabo’s uit heel Nederland. Samen organiseren ze een roadtrip langs middelbare scholen met een speciale door Bureau Sprekend ontwikkelde ‘Skills voor de klas Escaperoombus’.  Rotterdam Business Events  is gevraagd de planning en de uitvoering van dit project voor haar rekening te nemen. 

De komende periode staat de bus in de regio Randstad om heel veel toekomstige studenten enthousiast te maken voor een carrière in het onderwijs.

#skillsvoordeklas 

Back To Top